Heeft u een klacht?

U mag ervan uitgaan dat elke therapeut haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie. Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend therapeut of contact op te nemen met één van de andere therapeuten van praktijk oefentherapie Cesar- van der Wilt. Praktijk Oefentherapie Cesar- van der Wilt neemt deel aan de klachtenregeling van de VvOCM. Klik hier voor de klachtenregeling.