Weer in balans komen

  • Stress
  • Gespannen
  • Overbelast
  • Uit balans geraakt
  • Psychosomatische klachten

WAT IS PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE?

Drukte thuis, drukte op het werk, zorgen, problemen, ingrijpende levensgebeurtenissen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Veel en langdurige stress kan klachten veroorzaken.

Psychosomatisch oefentherapie geeft u inzicht in de relatie tussen uw lichamelijke klachten en de achterliggende (mogelijke) psychosociale factoren. U ontdekt en u leert mogelijkheden om uw gezondheid positief te beïnvloeden

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars:
vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de Basisverzekering en vergoeding van personen vanaf 18 jaar vanuit de Aanvullende verzekering, gelijk de algemene oefentherapie Cesar.

Psychosomatische oefentherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u rechtstreeks naar een psychosomatische oefentherapeut kunt zonder verwijsbrief. Uw therapeut zorgt daarin voor een optimale afstemming met uw huisarts.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Sommige mensen ervaren stress vooral psychisch, in de vorm van o.a. concentratievermindering, prikkelbaarheid, piekeren, slaapproblemen. Anderen zullen stress meer lichamelijk ervaren in de vorm van o.a. vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningklachten, ademhalingsproblemen.

Over het algemeen is het een combinatie van beide. We spreken dan van psychosomatische klachten (psyche=geest, soma=lichaam). Ook kan de manier waarop we tegen een klacht aankijken, of hoe we met problemen omgaan, meespelen in het ontstaan van stressklachten.

Stressklachten

Iedereen kent stress en dat is maar goed ook. Stress hebben we nodig. Gezonde stress motiveert, maakt dat we meer uit ons zelf kunnen halen. Stress wordt ongezond wanneer deze niet wordt afgewisseld met ontspanning en herstel. Of te wel stress moet aan en uit kunnen!

Bij teveel en langdurige stress dreigt het gevaar dat lichaam en geest onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke- en/of psychische klachten en/of verminderde prestaties. Hoe meer we uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer stress signalen we afgeven.

De psychosomatische behandeling:

Is erop gericht om weer in balans te komen. Samen met u gaat de psychosomatische oefentherapeut opzoek naar de oorzaak van uw stressklachten.

De behandeling bestaat uit:
- Therapeutische gesprekken; om inzicht te krijgen in de problemen.
- Cognitieve Gedragstherapie; hierdoor leert u, uw gedachten, emoties en handelen beter te doorzien, te hanteren en zonodig te veranderen.
- Therapeutisch lichaamswerk; Door ontspannings-,en ademoefeningen, aandachtstraining en expressie oefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

De psychosomatisch oefentherapeut helpt u het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. Hiervoor heeft de therapeut een erkende post HBO-opleiding gevolgd.