Leren klachten te voorkomen

De kracht van de oefentherapie Cesar is dat u herhaling van klachten leert voorkomen, middels een op uw specifieke situatie aangepast oefenprogramma. De oefentherapeut Cesar geeft u inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

Vergoeding

De praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist terecht kunt.

Onder de 18 jaar worden 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Boven de 18 jaar vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering conform de polisvoorwaarden.

De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

1. Intakegesprek en onderzoek

De behandeling start met een gesprek over uw klachten, de mogelijke oorzaak van uw klachten en de invloed van uw klachten op uw dagelijks leven en het bespreken van uw hulpvraag.

U krijgt een lichamelijk onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Het verband tussen klacht, lichaamshouding en beweging .Na dit onderzoek wordt met u de conclusie besproken en het behandelplan opgesteld.

2. Persoonlijk behandelplan

Er wordt een voor u specifiek behandelplan opgesteld. Dit behandelplan kan bestaan uit diverse oefeningen, gericht op het verminderen van klachten, het verbeteren van de belastbaarheid, het voorkomen van recidief van klachten.

3. Aan de slag

U krijgt een individueel behandelprogramma. Dit kunnen oefeningen zijn gericht op het mobiliseren van gewrichten, spierversterking, spierontspanning, ademhaling en houding. Oefentherapie Cesar is een actieve therapie, dat betekent dat u zelf aan de slag moet, samen met de oefentherapeut als bewegingscoach.

Tijdens de behandeling wordt er vaak gebruik gemaakt van spiegels.

4. Evaluatie

Om in kaart te brengen in hoeverre het behandeldoel bereikt is, wordt vaak gewerkt met vragenlijsten. Na afloop van de behandeling wordt een eindrapportage opgesteld. Op deze wijze is uw huisarts en/of verwijzer op de hoogte van de behandeling.